Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du erhverver, eller en anden tredjepart end transportøren og angivet af dig erhverver, fysisk besiddelse af den sidste vare.

For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os (Multicare-Centrum.nl, Pasteurstraat 10, 2811 DX Reeuwijk Holland, [email protected], telefonnummer: + 31 182 391 210) om din beslutning om at annullere denne kontrakt ved en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede modelfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

KLIK HER FOR RETURFORMULAR

Virkninger af annullering

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der opstår, hvis du vælger en anden form for levering end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os). Vi kan foretage et fradrag i godtgørelsen for værditab på de leverede varer, hvis tabet er et resultat af unødvendig håndtering fra din side. Vi foretager tilbagebetalingen uden unødig forsinkelse og senest –

(a) 14 dage efter den dag, vi modtager de leverede varer tilbage fra dig, eller

(b) (hvis tidligere) 14 dage efter den dag, hvor du fremlægger bevis for, at du har returneret varerne, eller

(c) hvis der ikke var leveret varer, 14 dage efter den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at annullere denne kontrakt.

Vi vil foretage tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du brugte til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst. Du skal sende varerne tilbage eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os din opsigelse fra denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på 14 dage er udløbet.

Du skal afholde de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.