Propagácia Littmann Classic III a Student Box
5 % extra zľava

Platí od 08.09.2023 do 13.10.2023

reflexné kladivo

Reflexné kladivo je lekársky nástroj používaný odborníkmi na testovanie hlbokých reflexov šliach. Testovanie reflexov je dôležitou súčasťou neurologického fyzikálneho vyšetrenia na zistenie abnormalít v centrálnom alebo periférnom nervovom systéme.

Najnovšie správy

Visit our blog